Privacybeleid van SteamyCool

Hier vindt u de privacy verklaring van SteamyCool. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om zal worden gegaan die wordt verzameld door SteamyCool. INLEIDING 

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. 

Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen zullen worden.

Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 


 

 1                SteamyCool

U leest op dit moment de privacy verklaring van SteamyCool. SteamyCool is importeur en distributeur en tevens detail- en groothandel van koelproducten. 

Er zijn situaties waarin uw gegevens door SteamyCool verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door SteamyCool, neem dan gerust contact op. 

info@steamycool.com | 0180 325 772
Hoogeveenenweg 214 | 2913 LV | Nieuwerkerk aan den IJssel 
Btw. Nr. NL817135820B01 | KVK Nr. 24403734

 


 

 2               Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door SteamyCool. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Contact opnemen 
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met SteamyCool via de website, door middel van het contactformulier of de livechat.

In het contactformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en de aanvraag of vraag die u aan ons wilt stellen.

Via de livechat functie is het niet benodigd om uw persoonlijke gegevens door te geven. Wij hebben enkel wel inzicht in uw persoonlijke IP-nummer om de klant te kunnen herkennen en eerder gevoerde chatgesprekken te kunnen bundelen en weergeven. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om te zien op welke pagina u zich begeeft tijdens het chatgesprek, zodat we direct kunnen voorzien van passend advies binnen uw zoektocht op onze website.


02. Order plaatsen webshop
 
Uw gegevens zullen worden verzameld als u een order plaatst bij SteamyCool. Wij hebben uw gegevens nodig voor het versturen van de factuur en voor het afleveren van de order. De gegevens zullen gearchiveerd worden in onze webshop voor onbepaalde tijd.


03. Analytics

De website van SteamyCool verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u bezoekt op onze website.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om de binnengekomen webshop orders te kunnen verwerken.

 


 

 3               Ontvangers

De gegevens die SteamyCool ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Magento
De bestellingen die worden geplaatst bij SteamyCool, worden verwerkt en opgeslagen in het webshop-platform van Magento. De benodigde factuur- en aflevergegevens worden hier opgeslagen voor onbepaalde tijd.


2. Exact Online
Uw factuur- en ordergegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen binnen onze online bedrijfssoftware Exact Online. Exact Online wordt gebruikt voor het verwerken en afhandelen van onze bedrijfsadministratie.

 
3. Zendesk
Wanneer u gebruik maakt van de livechat op onze website, dan worden uw gesprekken gearchiveerd voor onbepaalde tijd.  Wij kunnen deze gesprekken gebruiken voor het optimaliseren van de klantervaring op onze website.


4. Google Analytics
Bij het bezoeken van onze website, worden gegevens van uw bezoek geregistreerd door Google Analytics. Wij kunnen aan de hand van deze informatie, meer inzicht krijgen in het klantgedrag van onze bezoekers. Deze resultaten kunnen wij gebruiken voor het optimaliseren van de klantervaring op onze website.

 


 

 4               Opslagperiode

Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard door SteamyCool. Alle opgeslagen gegevens, zullen worden gebruikt voor het optimaliseren van ons serviceniveau en het gebruiksgemak op onze website. Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen, is dit altijd mogelijk.

 1. Magento
Uw factuur- en aflevergegevens worden hier opgeslagen voor onbepaalde tijd.

2. Exact Online
Uw factuur- en ordergegevens worden hier opgeslagen voor onbepaalde tijd.

3. Zendesk
Uw chatgesprekken worden hier opgeslagen voor onbepaalde tijd.

4. Google Analytics
Uw zoekgedrag op de website wordt hier opgeslagen voor onbepaalde tijd.

 


 

 5               Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door SteamyCool of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar SteamyCool. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van SteamyCool prive is.

Daarnaast is het domein van SteamyCool ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 


 

 6               Uw rechten

01. Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij SteamyCool vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met SteamyCool. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.


02. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectifieren door SteamyCool.


03. Recht op overdracht
Mocht uw de gegevens nodig hebben die bij SteamyCool opgeslagen liggen in het geval uw overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient SteamyCool al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.


04. Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij SteamyCool vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.


05. Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat SteamyCool niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.


06. Recht op stop gegevensgebruik
Wilt u niet dat SteamyCool uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@steamycool.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 


 

 7.         Plichten

SteamyCool verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van SteamyCool via de webshop.

Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met SteamyCool met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

SteamyCool behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer SteamyCool dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van SteamyCool te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen?

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@steamycool.com | 0180 325 772
Hoogeveenenweg 214 | 2913 LV | Nieuwerkerk aan den IJssel 
Btw. Nr. NL817135820B01 | KVK Nr. 24403734

Made with StoreFrame.io COPYRIGHT © 2006 - 2024 - IGLOOCOOLERS B.V.